Stichting Jongeren Participatie
  • @RadioNachtTeam winnaar van de nacht
  • 10 innovatieve ideeën voor Nederland
  • Volg Stichting Jongerenparticipatie op facebook
Stichting Jongeren Participatie op Twitter Stichting Jongeren Participatie op LinkedIn Stichting Jongeren Participatie op Facebook

over jongerenparticipatie

Politiek Den Haag heeft participatie van jongeren hoog op de agenda staan, Jongeren moeten, ongeacht culturele achtergrond of beperkingen, in staat zijn om mee te denken en mee te beslissen en vooral mee te doen in Nederland.

veranderingen sector jeugdbeleid

In de sector jeugdbeleid vindt er de laatste jaren een groot veranderingsproces plaats. In Nederland wordt de verantwoordelijkheid voor het algemeen jeugdbeleid verplaatst van de centrale overheid naar het lokale niveau van gemeenten, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van jeugdbeleid en jongerenparticipatie.

Toch blijft de praktijk achter bij dit ideaal. De meeste lokale autoriteiten praten slechts over de betrokkenheid van jongeren in het democratische proces, in plaats van actie te ondernemen. Een daadwerkelijke volle participatie van jongeren blijft uitzonderlijk.

Diversiteit onder jongeren

Vandaag de dag is het bereiken van jongeren niet het probleem maar wel het aanbrengen van diversiteit binnen participerende jongeren groepen. Participerende jongeren zijn vooral hoger opgeleide, blanken jongeren.

Belangrijk is dat er binnen jongerenparticipatie een afspiegeling ontstaat van jongeren in het algemeen, dus ook jongeren met een lagere opleiding dan VWO of jongeren met een andere culturele achtergrond.

Concrete resultaten

Wat we vooral zien is dat participerende jongeren andere jongeren aanspreken op gedrag waardoor problemen afnemen. Ze voelen zich verantwoordelijk en betrokken bij de projecten en spreken elkaar aan.

Daarnaast is het belangrijk dat we moeten luisteren naar wat zij aan behoeftes hebben. Dit geldt niet alleen voor de zogenaamde probleem jongeren maar voor alle jongeren. Het gaat vooral om een stuk organisatie en wijze van benaderen van jongeren waar organisaties geen kennis en ervaring mee hebben.