Stichting Jongeren Participatie
  • @RadioNachtTeam winnaar van de nacht
  • 10 innovatieve ideeën voor Nederland
  • Volg Stichting Jongerenparticipatie op facebook
Stichting Jongeren Participatie op Twitter Stichting Jongeren Participatie op LinkedIn Stichting Jongeren Participatie op Facebook

Waar staan we voor

De Stichting Jongerenparticipatie wil bevorderen dat jongeren meepraten en meebeslissen over alle ontwikkelingen in Nederland waar zij belang bij hebben.

Geen toekomst zonder inspraak jongeren

Omdat jongeren de gebruikers van de toekomst zijn moeten zij deelnemen aan de ontwikkelingen van bijvoorbeeld de openbare ruimte, sociale inrichting, woningmarkt, vrije tijdsbesteding, noem maar op. Door de volwassen én de gebruikers van straks nu te betrekken, zorgen we ervoor dat we straks in een maatschappij leven waar iedereen zijn weg weet te vinden.

Onderzoek

Overheid, politiek, organisaties, bedrijfsleven; allemaal doen ze hun best om jongeren te betrekken. Alleen blijkt dat in de praktijk niet zo eenvoudig. De stichting Jongerenparticipatie wil daar een verbindende rol in spelen. Het stimuleren van de verbinding tussen jongeren en ‘ontwikkelaars’. Maar ook het verbinden van de professionals zelf. Goede initiatieven met elkaar delen en daarvan leren. Onderzoek stimuleren naar de behoefte bij jongeren, maar zeker ook bij die professionals. Waar zitten de obstakels om jongerenparticipatie oprecht en succesvol vorm te geven? En wat is er nodig om die drempels te slechten? De Stichting Jongerenparticipatie wil die onderzoeken stimuleren en ondersteunen.

Brug slaan

Als je een brug wilt slaan tussen jongeren en professionals zal je ervoor moeten zorgen dat ze elkaar kunnen vinden. Dat kan in de vorm van lokale projecten. Projecten die in de praktijk de inbreng van jongeren mogelijk maken of vergroten. Maar ook projecten waarin professionals leren succesvol jongeren te betrekken. In de praktijk moet het tenslotte gebeuren. Maar ook het ondersteunen van mogelijkheden om kennis en ervaringen te delen door elkaar te ontmoeten. Of dat nu op een locatie in Nederland is of op internet.

Ondersteunen

De Stichting Jongerenparticipatie bevordert de jongerenparticipatie. Onderzoek (kennis) en ervaring (concrete projecten) zijn beide nodig om de participerende jongeren op een hoger plan te krijgen. De stichting ondersteunt daarom zowel onderzoek en projecten door daar subsidies voor aan te vragen bij relevante partijen; overheid en organisaties in het maatschappelijke veld.