Stichting Jongeren Participatie
  • @RadioNachtTeam winnaar van de nacht
  • 10 innovatieve ideeën voor Nederland
  • Volg Stichting Jongerenparticipatie op facebook
Stichting Jongeren Participatie op Twitter Stichting Jongeren Participatie op LinkedIn Stichting Jongeren Participatie op Facebook

Hoe kan ik helpen?

De Stichting Jongerenparticipatie is afhankelijk van subsidies van overheid en organisaties in het maatschappelijke veld.

Uw steun is zeer welkom

De Stichting Jongerenparticipatie is opgericht eind 2010. Zij is gevestigd in Den Haag. De Stichting ondersteunt zowel onderzoek en projecten om jongerenparticipatie op een hoger niveau te brengen. Hiervoor werkt zij voortdurend samen met iedereen die het doel van de stichting nastreeft namelijk het stimuleren en verbeteren van Jongerenparticipatie bij woon, werk en leer vraagstukken. De Stichting Jongerenparticipatie is afhankelijk van subsidies. Naast de subsidies zijn er originele ideeën nodig om de jongerenparticipatie op een hoger niveau te brengen. Uw steun is zeer welkom!

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Voorzitter van Bestuur: Linda Vermue, telefoonnummer +31(0)6 4304 5001 of e-mail linda.vermue@stichtingjongerenparticipatie.com